Przewodniczący Samorządu Studentów UJ o projekcie Konstytucji dla Nauki Jarosława Gowina

Choć od Narodowego Kongresu Nauki minął już prawie miesiąc, wciąż nie cichnie dyskusja o nowej ustawie o szkolnictwie wyższym, nazywanej Konstytucją dla Nauki. Jak przedstawiają się zmiany z perspektywy studentów? Między innymi o to pytamy Jakuba Bakonyiego, przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.